Pravo intelektualnog vlasništva

Na web stranici pbpz.hr i na društvenim mrežama Tvrtke pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web stranice pbpz.hr i društvenih mreža Tvrtke snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici pbpz.hr i na društvenim mrežama Tvrtke. Molimo vas stoga da se dobro upoznate sa sadržajem ovog dijela uvjeta korištenja kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite se Uredništvu putem kontakta navedenog u Impressumu.
Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu. Tvrtka je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na photoshore.hr i na društvenim mrežama Tvrtke osim ako nije drugačije navedeno.

  1. Ne dopuštamo korištenje sadržaja koji se nalaze na web stranici pbpz.hr i na društvenim mrežama Tvrtke u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja Tvrtke.
  2. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici pbpz.hr i društvenim mrežama Tvrtke koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Tvrtke.
  3. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici pbpz.hr i na društvenim mrežama Tvrtke koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Tvrtke.
  4. Ne dopuštamo izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja Tvrtke.
  5. Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa web stranice pbpz.hr i sa društvenih mreža Tvrtke. Od korisnika u tom slučaju očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s web stranice Tvrtke i s društvenih mreža Tvrtke.
  6. Korištenjem web stranice Tvrtke i društvenih mreža Tvrtke svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj Tvrtka ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web stranice pbpz.hrr i društvenih mreža Tvrtke time ne stječete pravo korištenja bilo kojeg autorskog djela, žiga, dizajna, patenta (licence) ili drugog prava čiji su nositelji Tvrtka odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na web stranici Tvrtke i na društvenim mrežama Tvrtke, a koje je zaštićeno autorskim pravom Tvrtke ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.
  7. Ne dovodeći u pitanje gornje odredbe, Tvrtka u sklopu svoje uređivačke politike može dopustiti korisnicima druge oblike korištenja autorskih djela, kao što su tekstovi, fotografije ili video, na kojima je Tvrtka nositelj autorskog prava. Na taj način korisnicima se primjerice može dati pravo prerade pojedinih djela odnosno pravo njihove daljnje distribucije, a što bi inače bilo zabranjeno u sklopu Općih pravila iz prvog dijela Uvjeta korištenja. Takva mogućnost korištenja bit će izričito naglašena i ni na koji se način neće pretpostaviti.