“PRIMOŠTEN BURNI” P.Z. – PROŠIRENJE PROIZVODNIH KAPACITETA PRERADE KUPUSA

Naziv projekta : “PRIMOŠTEN BURNI” P.Z. – PROŠIRENJE PROIZVODNIH KAPACITETA PRERADE KUPUSA

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“ te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.06.1263.

Kratak opis projekta:
Kiseli kupus PZ Bruni je proizvod je poznat po kvaliteti i ima regionalnu prepoznatljivost i premda se prerađuje velika količina, tehnologija prerade je po tradicionalnoj recepturi a cjenovno vrlo prihvatljiva. Proizvodnja kiselog kupusa čini više od trećine poslovnih prihoda, a trenutna proizvodnja ne može zadovoljiti potrebe tržišta. Trenutni proizvodni kapacitet je 250-300 tona kiselog kupusa u turnusu,a ograničen je uslijed dotrajalosti i oštećenosti bazena za kiseljenje. Zbog jačine kiselina koji sadrži rasol kiselog kupusa, bazeni se oštete za vrijeme samo jednog proizvodnog ciklusa, a kroz nastale pukotine i rupe rasol istječe van bazena, što dodatno otežava proizvodnju i stvara gubitke, jer osim što je je rasol potreban za pakiranje gotovog proizvoda,kod nekontroliranog istjecanja rasola kupus dolazi u kontakt sa zrakom te mijenja svojstva i nije za daljnju preradu, što poskupljuje preradu i uzrokuje veliki škart u proizvodnji.
Ovim projektom planira se riješiti ovaj problem i utrostručiti proizvodnja. Rješenje problema je oblaganje bazena za kiseljenje kupusa s tzv. prehrambenim polipropilenom otpornim na agresivno djelovanje rasola. Na taj način svi bazeni bi bili u funkciji i omogućila bi se tri proizvodna
turnusa. Povećana proizvodnja zahtijeva i veću učinkovitosti kod punjenja i pražnjenja bazena te poboljšanja radnih uvjeta, što će se postići nabavom mobilne transportne trake s kojom će se uz minimalni napor i utrošeno vrijeme vršiti transport proizvoda iz bazena do linije za pakiranje.
Provedbom ovoga projekta proizvodni kapaciteti proizvodnje kiselog kupusa bi se povećali za 300% i obujam proizvodnje bi ovisio samo o potražnji na tržištu.

Ciljevi projekta:
Cilj projekta je rekonstrukcija bazena za kiseljenje oblaganjem stijenki bazena pločama polipropilena što će rezultirati utrostručenjem proizvodnih kapaciteta,većom kvalitetom proizvoda te uštedama ostvarenim zbog sprečavanja gubitka rasola iz bazena kao i smanjenjem škarta.
Realizacija projekta rezultirala bi ekonomskim učincima kroz povećanje prihoda prijavitelja te ima društveni značaj kreiranja novih radnih mjesta i novim zapošljavanjem. Povećana proizvodnja kiselog kupusa značajno će povećati i proizvodnju kupusa kod poljoprivrednih gospodarstava iz
bližeg okruženja koji su jedini dobavljači svježeg kupusa i na taj način doprinijeti njihovom razvoju i povećanju prihoda.

Rezultati projekta:

Rezultat projekta je 10 bazena obloćeno poliproprilenskom oblogom te nabavljena nova transportna traka.

Mjerljivi pokazatelji projekta su:

1.Povećani prihod od prodaje
2.Očuvano 16 radnih mjesta
3.Novootvrena radna mjesta – 2
3.Digitalizirani proces izrade veza i prošireni radionički kapaciteti

Ukupna vrijednost projekta: 413.000,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 214.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. listopad 2017. do 01. svibnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Nevenka Bašić, mail: primosten.burni.poljoprivredna.zadruga@si.t-com.hr

https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/